I vad som är JPMorgans senaste flödes- och likviditetsrapport för året skriver kvant Nikolaos Panigirtzoglou att när året avslutas …

… är det användbart att titta på hur investeringslandskapet förändrades under 2020, eller sagt annars, “hur har olika tillgångsslag och typer av investerare gick i termer av den totala tillväxten under ett år som dominerades av effekterna av den globala pandemin och politiska svar på den? ”

Som JPM uttrycker det har “alternativa” valutor “som guld och Bitcoin Evolution varit de främsta mottagarna av pandemin i relativa termer som har ökat sina tillgångar (för investeringsändamål) med 27% respektive 227%.”

Som Panigirtozglou skriver i sin årliga återblick har den mest slående ökningen 2020 varit den totala utestående skulden som redan under första halvåret hade ökat med cirka 14 dollar, och banken beräknar nu en total skuldtillväxt för 2020 på 21 dollar, vilket återspeglar fortsatt stark särskilt emission av obligationer. Av denna summa svarar ökningen av obligationer för cirka 13 $ USD, vilket återspeglar en betydande ökning av de offentliga underskotten, eftersom de försökte jämna ut effekterna på inkomsterna samt rekordutgivningen av företagsobligationer eftersom företag försökte öka sina kontantbuffertar för att klara chocken på kontanter flöden. Resten är en kombination av banklån, kortare löptid som räkningar, EM-lokalskuld och annan icke-omsättbar skuld.

Det är ett sätt att uttrycka det – ett annat är att för att bevara fiatsystemet var centralbankerna tvungna att skriva ut så mycket fiat, de har devalverat tillgångar med 40% på bara ett halvt år (se “Regeringen har tryckt 40 cent för varje Dollar som fanns i mars “).

Så att gå tillbaka till den ursprungliga punkten, nämligen hur olika tillgångsklasser har presterat, här står man inför ett val: titta bara på konventionella tillgångar vid analys av tillgångsavkastning 2020, där följande bild dyker upp …

… eller inkludera bitcoin som har varit den bäst presterande tillgången med stor marginal, inte bara 2020 utan det senaste decenniet.

Men det som är helt anmärkningsvärt är hur liten förändringen i marknadsvärdet för bitcoin har varit för att generera en så stor avkastning: som det fantastiska diagrammet nedan visar, i en värld som har sett värdet av totala obligationer öka med 13,1 biljoner dollar och aktier ökade med 11 biljoner dollar, bitcoins fantastiska körning ägde rum då börsvärdet för bitcoin ökade med knappt 0,3 biljoner dollar. Detta räckte för att pressa kryptovalutans pris till 24 000 dollar (till och med guldets mycket mer dämpade avkastning 2020 var tack vare en mycket större ökning av guldets marknadsvärde på ungefär 0,5 biljoner dollar).

Hur är detta möjligt? Enkelt: medan globala finansiella tillgångar har ett börsvärde på strax under 300 biljoner dollar, och det finns cirka 42 biljoner dollar i kontanter som slösar runt, är värdet på marken på 12 biljoner dollar ungefär 27 gånger större än börsvärdet för bitcoin idag, vilket vid hela tiden är det bara 443 miljarder dollar.

Kort sagt, om värdet på bitcoin skulle nå paritet med guld, skulle priset på en bitcoin behöva öka till $ 650 000 från det nuvarande priset på $ 24 000.

Naturligtvis kommer den inte dit imorgon, men i den nuvarande takt för institutionell adoption kan det mycket väl komma dit snarare än senare. Anledningen till det, som Panigirtzoglou skriver, är att det nu bara finns för mycket institutionellt “momentum” för att “tillåta varje position som avvecklas av momentumhandlare att skapa en varaktig negativ prisdynamik.”

Exempel: för en vecka sedan rapporterade vi att MassMutual livförsäkringsbolag hade investerat 100 miljoner dollar i bitcoin för sin allmänna investeringsfond, representerade ytterligare en milstolpe i bitcoin-antagandet, vilket tyder på – som vi ofta har skrivit de senaste månaderna – att institutionella investerares antagande av bitcoin sprider över från familjekontor / HNWI till mer traditionella investerare med riktiga pengar som försäkringsbolag och pensionsfonder.

Det MassMutual-tillkännagivandet följdes denna vecka av en våg av spekulativa bitcoinköp, vilket enligt JPMorgan sannolikt återspeglar en förnyad impuls från spekulativa investerare till front-run institutionella investerare med riktiga pengar. Faktum är att bitcoin-futures, det föredragna fordonet för spekulativa investerare, såg nya rekordhöga volymer på torsdagen den här veckan …

… som i kombination med en kraftig ökning av öppet intresse …

… pekar på intensiv uppbyggnad av futurespositioner. Faktum är att diagrammet ovan visar att det öppna intresset för CME-bitcoin-futures har ökat med häpnadsväckande 45% sedan förra fredagen, mer än att vända den tidigare nedgången den 25 november och göra ett nytt rekordhögt värde på 1,4 miljarder dollar.